Series chuyện tình củm của tôi. – Hồi mở đầu

Hồi 1: Vớ vẩn, biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

Đó là những năm trước khi tôi bước vào lớp một, cạnh nhà tôi có một cô bạn tên là Cương. Ấn tượng của tôi về cô bạn này chẳng có gì cả nhưng với anh chị tôi thì… quả là ác mộng đối với tôi. Cho đến nhiều năm sau này, họ cứ đem chuyện dựng vợ gả chồng mà họ bày ra cho chúng tôi chơi kể hết người này cho đến người khác.

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!

Muốn biết con đường tình củm của tôi tiếp tục đi đâu về đâu, mời quý vị và các bạn coi hồi 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: